kalotaszeg.hu

A havasok lábánál, a Tunya dombjának fenyõvel megtûzdelt oldalában, gondosan kiválasztott helyen épült fel a XIII. században Erdély - talán - legfestõibb református temploma. Csúcsíves ízlésben átépítették és szentéllyel bõvítették az 1452-es évben. Zömök, erõt sugárzó toronyfalát tornácos, négyfiatornyos tetõ koronázza. Feketére patinázódott zsindelyes fedele hófehérre meszelt, öreg falakra támaszkodik. Mintha szépségének kiemelése kívánta volna, szabálytalan vonalú szerény várfalat is építettek köréje a XVII. században, de nem sivár simát, hanem nyugatra és délre nézõ, tornácos fedelû, tornyos bástyácskákkal megtûzdeltet. Kápráztató összkép, hibátlan architektúra! Nincs rajta fölösleges, nem hiányzik róla semmi. Teljes és befejezett mû. Hihetetlen, hogy még ilyen kincs felett is meghúzták a vészharangot; és akadt, aki silány, palléralkotmányt kívánt helyette. A Hon és Külföld címû egykori kolozsvári újság 1842-es folyamának 88. lapján Téglási Ercsei József így ír: "5 ágú tornya és tornyos két czinteremkapui a török császár héttornyú várát hozzák az útazó elméjébe. Az ilyen tarka ízlésû építési modor egyházainknak legkisebb díszt sem ád és minden lelki sérelem nélkül számkivethetjük éppen Chinába, ahol az épületeknek oly sok ágú szarvai vannak, mint a szarvasoknak." Déli falának félköríves aprócska ablaka idestova 700 éve vetíti keskeny fénypászmáját az öreg hajóba. Szentélye gótikus bordázatú, két csavart henger, egy arc, valamint két, stilizált makk formájú indítókõre támászkodik.

Kattintson a részletesebb térképhez!

Három boltzáróköve közül a pajzs alakú holddal és csillaggal díszes, míg társának, a hatszirmú rozettának fele hiányzik. Északi falában arabeszkkel díszített szentségtartófülke van, melytõl nyugatra gótikus modorú sekrestyebejárót találunk. Befalazott kövei közül szembetûnõ a Valkai család esztétikus vonalvezetésû, cirádamentes, pajzsos címere. Szentélyének mérmûves ablakai, keresztelõmedencéjének pompásan kialakított kelyhe és több, e helyen fel nem sorolható faragott idomkõ a középkor hangulatát teszi teljessé. A félköríves diadalív északi oldalához támaszkodik a kidei Sípos Dávid modorában faragott és festett szószék 1722-ból. Hajója kazettás borítású, Umling Lõrinc és fia munkája (1778). A legénykarzat alsó padozatát részben az Umlingok mûködését megelõzõ idõkbõl származó festett kazetták és hosszan díszíett pallók borítják. Két díszítõ mester munkáját lehet itt különválasztani, akiknek neve még ismeretlen.
   
   

[ fõoldal ] - [ népmûvészet ] - [ mûemlékek ] - [ események ] - [ fórum ] - [ chat ] - [ barangoló ] - [ közlekedés ] - [ gazdaság ] - [ szállások ]

impresszum - vendégkönyv - médiaajánlat

Enveco Free Stat