kalotaszeg.hu

Dongó, Egerbegy, Egeres, Felsõfûld, Gesztrágy, Gyerõfalva, Nagypetri, valamint Román-nádas ortodox román fatemplomait nem a különbözö korokban végzett hozzáépítések, átalakítások és részletek jellemzik, hanem az építésük alkal-mával - alapjuktól a torony csúcsáig - egybe-sûrített mûvészi összhatás. Ezek az arányaikban és vonalvezetésükben kecses egységgé ácsolt épü-letek, bár alaprajzilag megõrizték ai nyugati gótika hajó és szentély megszokott beosztását, egyéni alkotások, és más-más hatásúak. Felsõfûld 1727-ben épült ortodox egyházának égbenyúló tornya magasztosságot, míg Egeres zömök, négyfiatornyos román templomocskája bájt, közvetlensé-get sugároz.

Gyesztrágy 1730-ban épült fatemplomának megnövelt fedélszerkezetével, oszlopokra támaszkodó íves tornácaival a lakóház magas igényû változata, melyet nyugatra nézõ, kis méretû, de az alapépítménnyel teljesen összehangolt torony tetõz.
   
   

[ fõoldal ] - [ népmûvészet ] - [ mûemlékek ] - [ események ] - [ fórum ] - [ chat ] - [ barangoló ] - [ közlekedés ] - [ gazdaság ] - [ szállások ]

impresszum - vendégkönyv - médiaajánlat

Enveco Free Stat