kalotaszeg.hu

A Szentiványi család kastélya madár-távlatból mutatós, XIX. század eleji építmény, de érdemleges mûrészletet nem tartalmaz. Ellenben a falu szélén eldugott, egy színre meszelt, igénytelennek tûnö kis református templomában díszí-tetlen rész úgyszólván nincsen. 82 (!) mennyezet-kazettája, 11 padelõje, két karzatának 10 táblája, hozzá 2 feljáró, az úrasztala és a szószék, tehát minden belsõ berendezése, Umling Lõrinc "virágzó" munkája 1750-bõl. Szentélyének falában 3 bolt-indító csonk, vastagon bemeszelve, az egykori gótikus ívszerkezet maradványa. Két gondosan faragott oszlopdíszítménye (pillérfõ) a XIV-XV. század fordulójára mutat. Ritkaszép faragású Veres János sírfedõköve 1510-bõl a diadalív déli falában. Déli kapuja reneszánsz modorú, XVI. század eleji munka. Ajtószárnyát renoválta Öreg Kudor Márton 17?7-ben. Nyugati bejárója gótikus kapuízekbõl - másodlagosan - összeépített kõkeret.

Oroszlánt ábrázoló, beépítetlen szobortöredéke nem almásmonostori hagyatélk (Bunyitay Vince feltételezése) hanem római funerális emlékkõ (Balogh Jolán megállapítása). Haranglábja újabb típusú, kiugró erkélyével, zsindelyes fedelével, összehangolt arányaival tökéletes. kecses alkotmány. Harangja középkori.
   
   

[ fõoldal ] - [ népmûvészet ] - [ mûemlékek ] - [ események ] - [ fórum ] - [ chat ] - [ barangoló ] - [ közlekedés ] - [ gazdaság ] - [ szállások ]

impresszum - vendégkönyv - médiaajánlat

Enveco Free Stat