kalotaszeg.hu

Vásáros város, közigazgatási központ, vasúttal, négy égtáj felé ágazó mûúttal. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy a múlt és ma Kalotaszegének központja legyen. Kalotaszeg fõvárosaként említett Bánffyhunyad lakóinak egy része állítólag tatár eredetû. Bár régi nagyobb épületei, a Bánffy- és Barcsai-féle udvar-házak érdemleges mûrészletet nem tartalmaznak, a veszteségért bõven kárpótol a város piacterén uralkodó, négyfiatornyos, komor, öreg református templom. Hajója, a sok vészt megért, jócskán görbe északi falával XIII. századi építmény. Eléje zömök tornácot, hátához magasított csúcsíves ízlésû szentélyt a XV. században emeltek (1483). Szentélyének ablakai, számszerint 6, mérmûves kiképzésûek, hajójának nyugati bejárója (ma karzatfel-járó) profilozott csúcsíves faragású. Szemet gyönyörködtetõ belsõ borítását, barnás árnyalatú mennyezetét ismeretlen mester keze munkájával "B-hunyad Várossa Nagy Inségi között . . ." építette 1705-ben. A hajó mennyezetén 200 tábla! (Közülük öt átfestve, továbbá a déli sor tíz tag-ján vastag és bizonytalan körvonalazás látszik.)

Kattintson a részletesebb térképhez!

Testvér ezekkel a kopottabb állapotban lévõ 14 kazetta (és néhány félbevágott), melyek a diadalív külsõ ívközét töltik ki. A keleti oldal 111 tábláját, közöttük jó néhány alakos ábrázolásút is, kissé nagyvonalúan, Asztalos Lörinc János (Umling) 1780-ban festette. A reneszánsz díszítésû kõ-szószék kidei Sípos Dávid XVIII. századi munkáin, melyet Drág XV. században épült, néhány évtizeddel ezelõtt lebontott református templomából mentettek át Hunyadra.
   
   

[ fõoldal ] - [ népmûvészet ] - [ mûemlékek ] - [ események ] - [ fórum ] - [ chat ] - [ barangoló ] - [ közlekedés ] - [ gazdaság ] - [ szállások ]

impresszum - vendégkönyv - médiaajánlat

Enveco Free Stat